Na czym polega nasza pomoc

Pożyczki preferencyjne

Dzięki JEREMIE2 – pożyczki mogą mieć niższe oprocentowanie w porównaniu z ofertą komercyjną a firmom łatwiej uzyskać zdolność kredytową.
Jeremie2 to zwrotna pomoc finansowa oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, ale również podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-upom.
Jeremie2 ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które mają trudności z pozyskaniem kapitału na rozwój działalności gospodarczej.

Program skierowany jest do:

 • Przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich (wszystkie regiony)
 • Osób bezrobotnych (województwo łódzkie i zachodniopomorskie)
 • Przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju seed (województwo zachodniopomorskie) i start-up (wszystkie regiony)

Program ma pomóc przede wszystkim tym podmiotom, które:

 • planują założenie firmy albo prowadzą już działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego albo zachodniopomorskiego,
 • zatrudniają pomiędzy 1 a 250 pracowników,
 • mają obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €,
 • nie posiadają wystarczających środków finansowych na rozwój firmy, historii kredytowej, ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Środki finansowe, jakie otrzyma firma w ramach oferowanych na rynku produktów Jeremie2 muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

 • realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
 • informatyzację,
 • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% pożyczki.
Oprocentowanie od 1,23%, możliwość wyboru modelu spłaty (raty równe, raty malejące), brak wymogu wkładu własnego, brak opłaty za wcześniejszą spłatę,
Możliwa karencja w spłacie kapitału: 0 – 6 miesięcy.
W przypadku mikropożyczki do 20 000,00 zł, możliwe jest zabezpieczenie w formie weksla własnego.
Zgłoś się do nas a sprawdzimy najkorzystniejsze warunki uzyskania pożyczki preferencyjnej dla Twojej firmy u wszystkich dostępnych operatorów JEREMIE2.

Najczęstsze pytania:

Pytanie Odpowiedź
Ile wynosi okres finansowania? Maksymalny okres finansowania to 84 miesiące.
Czy możliwe jest finansowanie kapitału obrotowego? Tak. Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% pożyczki.
Jak znaleźć najlepiej dopasowaną pożyczkę JEREMIE2? Zgłoś się do nas a sprawdzimy najkorzystniejsze warunki uzyskania pożyczki preferencyjnej dla Twojej firmy u wszystkich dostępnych operatorów JEREMIE2.
MCS Consulting Sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Przygodzicach, ul. Wrocławska 151, 63-421 Przygodzice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676273, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 622-28-04-156, REGON 367194161, której kapitał zakładowy wynosi: 50 000,00 złotych