Na czym polega nasza pomoc

O firmie

MCS Consulting sp. z o. o., świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych, rządowych na różnego rodzaju inwestycje, dla firm z sektora MŚP. Dzięki wiedzy oraz zdobytemu doświadczeniu wspieramy rozwój firm poprzez pomoc w finansowaniu innowacyjnych rozwiązań, które wpływają na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Zapewniamy profesjonalną i kompleksową pomoc w aplikowaniu o środki unijne przyznane Polsce na lata 2014 – 2020, oraz aktualne dotacje krajowe.

MCS Consulting sp. z o. o., to zespół specjalistów będących przedsiębiorcami z różnych branż, posiadający ponad 10 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji unijnych i rządowych. Zespół składa się z prawników, analityków finansowych, specjalistów z zakresu rachunkowości oraz prawa podatkowego, rzeczoznawców, specjalistów z zakresu BHP oraz zarządzania projektami. Wyróżnia nas wysoka skuteczność w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji.

Nasza pomoc polega na:

 • bezpłatnej diagnozie potrzeb przedsiębiorstwa,
 • wybraniu najlepszych źródeł finansowania,
 • dokonaniu wstępnej analizy inwestycji oraz jej szans w postępowaniu konkursowym,
 • wykonaniu analizy finansowej (biznes plan, studium wykonalności),
 • sporządzeniu kompletnej dokumentacji,
 • zebraniu niezbędnych załączników,
 • dostarczeniu rozwiązań, które wyróżnią Twój wniosek o dotację wśród setek innych (zaświadczenia o innowacyjności),
 • doradztwie w trakcie realizacji projektu,
 • wyborze dostawców towarów i usług zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 • nanoszenie zmian w projekcie (aneks do umowy),
 • rozliczeniu rzeczowo – finansowym inwestycji,
 • monitorowaniu osiągniętych wskaźników produktu i rezultatów.

Swoją ofertę kierujemy również do osób fizycznych, które chcą pozyskać dotację na uruchomienie działalności gospodarczej. Z naszymi klientami nawiązujemy długotrwałą współpracę, oferując swą pomoc także podczas realizacji projektu oraz na etapie rozliczeń z instytucją finansującą. Czynnie przyczyniamy się do rozwoju firm naszych klientów, poprzez informowanie ich o możliwości pozyskania kolejnych dotacji, lub preferencyjnych pożyczek.

Stawiamy na innowacyjne rozwiązania, które uczynią Twoją firmę nowoczesną i niepowtarzalną. W tym celu współpracujemy z jednostkami naukowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, dzięki którym możliwe jest zapoczątkowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w Twojej firmie a w dłuższej perspektywie wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu do sprzedaży.

Działamy kompleksowo, dlatego pomagamy naszym klientom w znalezieniu najkorzystniejszego finansowania zewnętrznego stanowiącego obowiązkowy wkład własny Beneficjenta (kredyty, leasing).

Jeśli chcesz rozpocząć z nami współpracę wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy lub umówić się na spotkanie z naszym doradcą.

Realizujemy projekty na terenie całego kraju.

MCS Consulting Sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Przygodzicach, ul. Wrocławska 151, 63-421 Przygodzice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676273, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 622-28-04-156, REGON 367194161, której kapitał zakładowy wynosi: 50 000,00 złotych