Na czym polega nasza pomoc

Dotacje ZUS na poprawę BHP

Nasze realizacje:

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rokrocznie ogłasza konkurs „Dofinansowanie płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”. Dzięki temu przedsiębiorca może otrzymać od ZUS nawet do 300 000 złotych bezzwrotnego wsparcia.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, terminowo opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i chcesz zwiększyć bezpieczeństwo swoich pracowników, to dobrze trafiłeś. Jesteśmy tu po to, aby Ci pomóc!

 

 • Przebrniemy za Ciebie przez gąszcz formalności i przeprowadzimy Cię przez cały proces – od złożenia Wniosku i uzyskania dofinansowania, aż do rozliczenia dokumentacji powykonawczej.
 • Będziemy z Tobą podczas odbioru Projektu dokonywanego przez przedstawiciela ZUS.
 • Naszym powodzeniem jest Twoje powodzenie, dlatego możesz być pewny, że zajmiemy się Twoim wnioskiem profesjonalnie i skrupulatnie.

 

Jak uzyskać dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP w Twojej firmie?

 

 • Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mejlowo, a my odpowiemy na wszystkie pytania i pokierujemy dalszymi krokami.
 • Upewnij się, że nie masz zaległości w ZUS ani w Urzędzie Skarbowym i regularnie opłacasz składki.

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

 

Przedsiębiorca, który terminowo opłaca składki ZUS oraz podatki, którego firma nie znajduje się w stanie likwidacji oraz nie ubiega się o kolejne dofinansowanie ZUS przed upływem 3 lat od dnia wypłaty ostatniego dofinansowania lub przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 

 • Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudniające od 1 do 9 pracowników
 • Małe przedsiębiorstwo – zatrudniające od 10 do 49 pracowników
 • Średnie przedsiębiorstwo– zatrudniające od 50 do 249 pracowników
 • Duże przedsiębiorstwo – zatrudniające powyżej 250 pracowników

 

Ile można zyskać?

 

 • do 300 000 zł dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości – do 80 % wartości projektu

 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 

Wybór jest szeroki. Ważne, aby był to zakup, który poprawi warunki na stanowiskach pracy w następujących kategoriach:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

 

Przykładowe działania inwestycyjne podlegające dofinansowaniu:

 

 • Zakup i instalacja osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń technicznych np. nastawnych samoczynnie, blokujących, blokujących z ryglowaniem, sterujących, zamykających się samoczynnie stref niebezpiecznych maszyn i innych urządzeń technicznych.
 • Zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, np.: belki świetlne, sygnalizatory świetlne, akustyczno-optycznych sygnalizatorów stref występowania zagrożenia, takich jak: np.: strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi wewnętrzne, zbiorniki.
 • Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi.
 • Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem jonizującym.
 • Zakup i instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych.
 • Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem.
 • Zakupiinstalacjawyrobów iustrojówprzeciwdrganiowych(wibroizolatorów,amortyzatorów, itp).
 • Zakupiinstalacjaelektrycznychsystemówoświetleniowychwceluzapewnieniazgodnychzaktualnyminormatywamiparametrówoświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw).
 • Zakup i instalacja urządzeń i centrali klimatyzacyjnych pod warunkiem występowania przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników mikroklimatu gorącego/zimnego na stanowiskach pracy spowodowanego emisją ciepła/zimna z maszyn i procesów technologicznych).
 • Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej i miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej.
 • Zakupiinstalacjaurządzeńielementówwentylacjiogólnejnawiewno-wywiewnej.
 • Zakupiinstalacjaurządzeńsłużącychpoprawiebezpieczeństwapracnawysokości,np.siatkiochronne, podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome – przejezdne (z wyłączeniem innych typów rusztowań).
 • Zakup i instalacja urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych np. wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, schodołazy oraz urządzenia o udźwigu maksymalnym do 450 kg, np. wciągniki, żurawiki, wciągarki, suwnice, wyciągi towarowe (windy dekarskie), dźwigi towarowe małe (bez prawa wstępu osób do kabiny).
 • Zakupwózkówjezdniowychpodnośnikowychprowadzonych,podestowych(oudźwigudo2tonimaksymalnejwysokościunoszeniado3,5m), ręcznych wózków paletowych ze wspomaganiem ruszania lub unoszenia (o udźwigu do 2 ton), itp.
 • Zakup specjalistycznych stołów ze zmiennym/regulowanym położeniem blatu(np.: tapicerskich, spawalniczych).
 • Zakupśrodkówochronyindywidualnejorazsprzętuewakuacyjnego,sprzętudopracywtzw.„dostępielinowym”.

 

Dlaczego warto nam zaufać?

 

 • Realizujemy Projekty na poprawę BHP ze środków pochodzących z ZUS od pierwszego naboru.
 • Posiadamy duże doświadczenie i wysoką skuteczność.
 • Cieszymy się zaufaniem i zadowoleniem wielu klientów, którzy podjęli z nami współpracę.
 • Dopasowujemy nasze usługi do indywidualnych potrzeb klienta.
 • Posiadamy wykwalifikowaną kadrę Specjalistów BHP.

 

Zapraszamy do kontaktu.

MCS Consulting Sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Przygodzicach, ul. Wrocławska 151, 63-421 Przygodzice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676273, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 622-28-04-156, REGON 367194161, której kapitał zakładowy wynosi: 50 000,00 złotych