Na czym polega nasza pomoc

Dotacje na rozwój

W latach 2014 – 2020 na polskich przedsiębiorców czeka ok. 20 mld euro, które zostaną przeznaczone na rozwój istniejących firm, w formie bezzwrotnych dotacji.

Znaczna część tych pieniędzy jest przeznaczona dla firm z sektora MŚP. Przez 7 lat przedsiębiorstwa z całej Polski będą mogły korzystać z dotacji, przede wszystkim z Programów Regionalnych poszczególnych Województw, Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

  1. Projekty badawcze i wdrażanie innowacji.
  2. Rozwój działalności firmy.
  3. Informatyzacja.
  4. Rozwiązania ekologiczne.
  5. Działalność za granicą.
  6. Szkolenia.

Jeśli chcesz znaleźć najkorzystniejszą dotację na realizację Twojego pomysłu, skontaktuj się z nami, a my przygotujemy kompletną dokumentację konkursową.

MCS Consulting Sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Przygodzicach, ul. Wrocławska 151, 63-421 Przygodzice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676273, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 622-28-04-156, REGON 367194161, której kapitał zakładowy wynosi: 50 000,00 złotych