Na czym polega nasza pomoc

Dotacje na termomodernizacje

PROGRAM PRIORYTETOWY  „CZYSTE POWIETRZE”

Zgodnie z Porozumieniem z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek.

Nabór do programu Czyste Powietrze powinien zacząć się 1 września 2018 roku.

  1. JAKI JEST CEL PROGRAMU?

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej , zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

  1. JAKI JEST ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA?

W ramach przedsięwzięcia dofinansowana zostanie:

 

–  wymiana źródeł ciepła starej generacji na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające zamierzenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła,

 

– prace termo modernizacyjne polegające m.in. na docieplaniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej,

 

– zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 

  1. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOTACJI LUB POŻYCZKI.

 

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Ponadto dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już istniejące, jak i nowo budowane. Intensywność wsparcia będzie zależna od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym.

  1. INFORMACJE FINANSOWE.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych  przedsięwzięcia – 7 tys. zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 53 tys. zł.

Intensywność wsparcia uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym.

 

MCS Consulting Sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Przygodzicach, ul. Wrocławska 151, 63-421 Przygodzice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000676273, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 622-28-04-156, REGON 367194161, której kapitał zakładowy wynosi: 50 000,00 złotych